Stress & Traumaklinik i Göteborg

Psykolog Kristina Sandström, legitimerad svensk och engelsk psykolog specialiserad på att behandla komplex PTSD/PTSD holistisk, individuellt anpassad behandling

Kund

Stress & Traumaklinik i Göteborg

Tjänster

Hemsida
Grafisk design
SEO

Webbplats

stressochtraumaklinik.se
Photo3aTemp
PhotobTemp
PhotoaTemp
PhotobTemp
PhotobTemp
PhotobTemp
PhotobTemp

Om projektet

Webbplats och design av webbplats för psykolog.

Om Psykolog Kristina Sandström

Psykolog Kristina Sandström använder olika teurapeutiska metoder som fokuserar på den underliggande orsaken till psykisk ohälsa, istället för att endast behandla symptom.