Sökordsoptimering (SEO) & digital marknadsföring

SEO och digital marknadsföring

När vi planerar en ny webbplats eller en e-handelsbutik är SEO en del av projektet och vi ser alltid till att hemsidan har alla tekniska grundförutsättningar på plats. Tillsammans med uppdragsgivaren går vi igenom konkurrenssituationen för det aktuella företaget eller organisationen och lyssnar på vad som är viktigt för affären.

Om projektet ersätter en tidigare hemsida, analyserar vi hur väl den gamla hemsidan presterar för SEO och den förbättringspotential som finns.  Utifrån ambitionsnivå och uppdragsgivarens egna förutsättningar, tar vi sedan fram en plan för SEO. Det kan vara allt från att vi lägger en bas för god SEO, till en fullt utarbetad sökordsoptimeringsstrategi med handlingsplan, nyckeltal och avstämningspunkter.

SEO är basen som ett företags eller organisations digitala marknadsföring utgår från. Men oftast är det en del av den totala digitala marknadsföringsmixen. Den lever i tandem med organiska och betalda aktiviteter på sociala media, sökmotorsannonsering (SEM) och displayannonsering och all annan digital marknadsföring. Vi arbetar med våra kunder för att hitta den bästa mixen.

Kontakta oss och berätta om dina behov. Vi ger gärna en offert där vi visar hur vi kan förbättra ditt företag eller organsiations SEO.

SEO-tjänster från Project 46
SEO-tjänster från Project 46

Varför är SEO viktigt?

 • Framgångsrik SEO bygger på bra innehåll. Google kallar det för E-A-T (Expertis – Auktoritet – Trovärdighet). Innehållet skall vara skrivet med expertis, vara informativt och trovärdigt. Sådant innehåll uppskattas både av besökare och sökmotorer, vilket i sin tur leder till att hemsidan har större chans att locka andra att länka till innehållet. Länkar ser Google som en stark indikation på auktoritet i ämnet.

  Om innehållet på din hemsida följer principen för E-A-T, får det andra positiva följdeffekter:

  Nästan alla aktiviteter som ett företag gör digitalt länkar till innehåll på den egna hemsidan. Ju bättre innehållet är på hemsidan, desto större chans att den digitala annonsen, inlägget på sociala media eller andra aktiviteter leder till en konvertering av något slag. Konverteringar som till slut leder till ny försäljning och fler affärer.

Vad är grunderna för bra SEO?

 • Hemsidan skall ha en god teknisk grund för SEO.
 • Hela webbplatsen skall optimeras för SEO (on-site SEO)
 • Innehåll skall bygga på  E-A-T-principen
 • Länkbyggnad med relevanta länkar in till hemsidan

Teknisk SEO

 • Med god teknisk SEO lägger man grunden till att sökmotorerna kan läsa och förstå innehållet på webbplatsen. Olika typer av sökmotorvänlig teknik används. Webbplatsen skall också vara väl strukturerad, med en god hierarki och interna länkar.
  Hemsidan skall vara snabb, framför allt på mobila enheter. Innehållet skall vara anpassat för mobiler (responsivt).

On-site SEO

Hemsidans olika sidor skall ha enkla och beskrivande sidlänkar (URL) med bra rubriker, titlar och metabeskrivningar.
Användarupplevelsen skall vara bästa möjliga och texterna skall innehålla relevanta sökord utan att texterna upplevs som uppstyltade och bara skrivna för att innehålla mesta antal sökord. För detta krävs att man gjort bra research runt sökord och förstår hur ens målgrupp söker efter fakta och information.

Bilder skall ha beskrivande text (alt-texter).

E-A-T

Innehållet på hemsidan skall vara skrivet på ett sådant sätt att det följer Googles riktlinjer för E-A-T, vilket står för Expertis – Auktoritet – Trovärdighet. Skriv innehåll med branschkunskap. Visa att författaren är expert på ämnet. Innehållet skall vara trovärdigt, vilket i sin tur leder till att texterna har auktoritet.

Länkbyggnad

En grundprincip för Google sedan start har varit baserad på de länkar som styr mot en webbplats från andra webbplatser. Google sätter ett stort värde på det antal länkar som en webbplats har till sina olika sidor. Ju fler länkar från relevanta hemsidor, desto mer auktoritet tror Google att en sida har. Men det måste vara relevanta länkar från seriösa sidor. Det går inte bara att köpa sig till länkar, utan länkarna måste komma naturligt från seriösa hemsidor som har anknytning till innehållets huvudämne. Dåliga länkar gör minst lika mycket skada som en god länk gör nytta.